Foto: Johannes Frandsen/IKON

Ordningsföreskrifter askgravlund

Askgravlunden är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt.

Anhöriga har rätt att delta vid gravsättningen på vissa kyrkogårdar.

Askan grävs ner med eller utan hölje, som i så fall skall vara av förgängligt material.

Enskilda gravvårdar får ej förekomma.

Gravsättningsplatsens läge får ej markeras.

Förvaltningen ordnar mot betalning en platta med den gravsattes namn, vilken sätts upp på en gemensam plats.

Smyckning endast med snittblommor och ljus som placeras på avsedd smyckningsplats.

Ingen plantering eller annan utsmyckning är tillåten.

Förvaltningen svarar för skötsel och plantering av askgravlunden.

Minnesplatta med de gravsattas namn kan tas bort efter 25 år.