Om konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuds du in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop.

Vad handlar konfirmation om?

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du kommer att se? Många blir förvånade: "Oj, är det så här att ha en tro?"  Du får möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänster och andakter och vad det har med ditt liv att göra!  

Mål med konfirmationen

Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen. Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människors lika värde och se kyrkans roll när det gäller att visa det. Tiden som konfirmand vill också ge dig redskap att se hur kristen tro finns i relation till andra livsåskådningar samt visa respekt för människor med annan övertygelse.

Bli vuxen i ditt dop

Foto: Alex Giacomini /Ikon

Dopet är en gåva där Gud lovar att gå med dig under alla livets dagar. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv. Förhoppningen är att du under konfirmandtiden får upptäcka det. Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att du är värdefull och viktig för att du är den du är. Som människa har du både ansvar för ditt eget liv och för hur du bemöter andra. Ibland fungerar det bra, ibland fungerar det inte alls.
Dopet påminner dig om att du alltid får börja om på nytt.

Men jag är ju inte döpt?

Foto: Alex Giacomini /Ikon

Ordagrant betyder ordet konfirmation bekräftelse. Det du bekräftar är dopet, så det enda som behövs för att bli konfirmerad i Svenska kyrkan är att du är döpt och att du är medlem i Svenska kyrkan eller i en annan evangelisk luthersk kyrka. Är du inte döpt när du påbörjar din konfirmandtid kan du bli det under konfirmandtiden, kanske under en lägervistelse. Då blir du också medlem och kan konfirmeras tillsammans med dina konfakompisar.