Foto: Magnus Aronson / IKON

Nu kör vi

En kör i Söderkyrkan för dig som går i åk 2-3

Vi sjunger tillsammans på torsdagar kl 17:30-18:10 i Söderkyrkan. Vi lär oss musik genom sång, rörelse och lek. I kören lär vi oss på ett lekfullt sätt grunderna för sång, tränar gehöret och lär oss lite noter.

1-2 gånger  per termin sjunger vi i kyrkan.

Vill du veta mer, kontakta