Foto: Gösta Florman / Skellefteå museum

Nils Nordlanders grav.

Lyssna när Lars Jonsson berättar om kyrkoherden och Skellefteå stads grundare Nils Nordlander.

Nils Nordlander, född 1796, död 1874 var kyrkoherde i samt grundare av Skellefteå stad, hovpredikant, riksdagsledamot, och kommunalpolitiker. Nordlander lämnade stora avtryck i Skellefteås historia. I Avsnittet får vi också höra om Nils dotter Anna som var verksam som konstnär och fått MAN (Museum Anna Nordlander) inrymt i Sara kulturhus uppkallat efter sig.

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor