Foto: Privat

Vänförsamlingen Ndolage

Sankt Olovs församling har varit vänförsamling med Ndolage i Tanzania sedan 2009. 2015 gick Jörn-Bolidens församling med vänförsamlingsarbetet.

Skellefteå Sankt Olovs församlings engagemang i Tanzania har en lång historia. Redan 1982 startade ett projekt som gällde förebyggande barn- och mödravård samt hjälp till fattiga patienter på Ndolage sjukhus. Pengar har genom åren samlats in för att stödja projektet. Lakan, tvålar, trampsymaskiner, glasögon och mycket annat har sänts med båt till Ndolage. Några medlemmar från Sankt Olovs församling har också under längre eller kortare tid arbetat vid sjukhuset i Ndolage.

Så småningom kom kontakten med sjukhuset att övergå till en relation med Ndolage församling i Bukoba, det Nordvästra stiftet (NWD), som tillhör den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). 2009 formaliserades kontakterna genom en överenskommelse om en ömsesidig relation med utbyte av erfarenheter av att vara kyrka i dag.

Vänförsamling

Begreppet vänförsamling beskrivs som en relation mellan två församlingar. Var i världen församlingarna finns, spelar mindre roll, men i ett annat land än Sverige. Båda parter bidrar och erfarenheter utbyts mellan församlingarna utan värdering. Det är ett spännande arbete att identifiera vad vi behöver få ta del av i vår vänförsamling och vad vi kan dela med oss av till vänförsamlingen.

Ndolage

Ndolage är en plats belägen i Kamachumu, i norra Tanzania, nära Viktoriasjöns västra strand. Närmaste större stad, Bukoba, ligger 6 mil norr om Ndolage. Ndolage ligger några timmars bilresa från ekvatorn på Kamachumuplatån ungefär 1600 meter över havet. Temperaturen är oftast runt 20-25 grader Celsius, något lägre under regnperioderna som infaller från mitten av mars till slutet av maj, samt i november och december.
Nära Ndolage finns ett vattendrag som bildar ett högt vattenfall. Det har varit viktigt för Ndolage på många sätt och är orsaken till att tyska missionärer valde att bygga ett sjukhus på den här platsen redan 1928. Det försåg det första sjukhuset i Ndolage med elektricitet.
Ndolage sjukhus drivs av ELCT/NWD i samverkan med flera olika kyrkor och missionsorganisationer, i Europa och USA. Sjukhuset bedriver hälso- och sjukvård i form av öppenvård och slutenvård (inklusive intensivvård) för ett upptagningsområde på ungefär 60 000 personer. Vid sjukhuset finns också utbildning för blivande sjuksköterskor och barnmorskor. 

 

Foto: Privat
Kyrkbygget i Ndolage går framåt.

Ndolage församling och dess församlingsdelar

Den första kyrkan i Ndolage stod färdig redan 1927. 

Ndolage församling hör till det nordvästra stiftet av den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

Ndolage församling består av:

Ndolage kyrka (huvudkyrkan) vars nästan 2000 medlemmar är vänner med Sankt Olovs centrumdistrikt och

Ndolage Sjukhuskyrka med 140 medlemmar (anställda på sjukhuset och deras familjer) och är ”vän-sjukhus-kyrka” med Sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett.

Kanoni och Bushaka församlingar (nära Ndolage) som tillkommit under 2020 och som vi ännu inte vet så mycket om.

Ndolage församling har två anställda präster. En av dem arbetar i församlingen, som dess kyrkoherde, och en i sjukhuskyrkan.

 

De tidigare distrikten i Ndolage församling ...

Busiiko (med ca 500 medlemmar är vändistrikt med Morön Alhem).

Kagoye (har 400 medlemmar och är Jörn-Bolidens vändistrikt).

Mafumbo (har 500 medlemmar och är Bergsbykyrkans vändistrikt).

Makongora (har 700 medlemmar som är Morö Backes vänner)

... bildar under 2020 en ny församling – Busiiko församling – med egen kyrkoherde.


Varje distriktskyrka har en egen evangelist. Deras jobb innebär både att leda gudstjänst, jobba ungefär som våra diakoner gör, och stötta ungdomsarbetet. Evangelisterna känner distriktets medlemmar och kan ge dem stöd med vad som behövs.
Det mesta av församlingsarbetet är volontärarbete. Lutherska kyrkan i Tanzania har en egen organisation för kvinnor, ”Betania-kvinnorna”, som oftast fungerar som samordnare av församlingens kvinnoarbete. De sköter odlingar av grönsaker och trädplantering för församlingens eget bruk. De säljer också sina produkter för att få in pengar till renovering av kyrkan, inköp av musikinstrument, och för att kvinnorna i små kooperativ ska kunna hjälpa varandra med familjens ekonomi.

Insamling av pengar

I de olika kyrkorna i Sankt Olovs församling har många kollekter gått till Ndolage genom åren. De insamlade medlen har bland annat använts till utbildning av två evangelister, cyklar till evangelisterna, bygge av nya toaletter vid Ndolage kyrka samt bidrag till bygget av en ny kyrka i Ndolage. Från Tuvagårdens sommarloppis har behållningen gått till TUMAINI gatubarnsprojekt och organisationen HUYAWA som hjälper familjer som leds av barn eller gamla, där föräldrarna dött i AIDS.

Utbytesresor mellan vänförsamlingarna

Under de senaste 30 åren har flera resor genomförts. Vid resorna har församlingsmedlemmar och/eller personal från Sankt Olovs församling besökt Ndolage församling och vice versa.
1990 gick en resa med medlemmar från Sankt Olovs församling till Ndolage, Bukoba och fler orter i området där det tidigare funnits svensk personal. 2002 genomfördes en resa med utbildning av internationella ombud, personal och ungdomar i Sankt Olovs församling. Även då ingick besök i Ndolage och Bukoba.

 

2008

Vänförsamlingsavtal diskuteras i Ndolage. Personal och kyrkorådsmedlemmar från Sankt Olovs församling deltar.

2009

Delar av vänförsamlingskommittén i Ndolage besöker Skellefteå. Vänförsamlingsavtalet undertecknas.

2011

Resa med medlemmar från Ndolage församling till Internationella konferensen i Skellefteå.

2011

Ungdomar och personal från Sankt Olovs församling besöker Ndolage.

2014

Medlemmar ur Sankt Olovs församlings kyrkokörer gör en körresa till Ndolage och Bukoba.

2015

Körsångare och musiker från Ndolage besöker Sankt Olovs församling.

2015

Biskop Hans Stiglund från Luleå stift lägger (i samband med att han tillsammans med Jan Lundman och Stig Sundström närvarade vid biskopsvigning i Bukoba) den första stenen vid bygget av en ny kyrka i Ndolage. Där och då beslöts att Jörn-Bolidens församling skulle ansluta till vänförsamlingsarbetet, tillsammans med Skellefteå Sankt Olovs församling.

2016

Besök i Sankt Olovs församling av nye biskopen Rev Dr Abednego M. Keshomshahara i ELCT Nordvästra stiftet.

2016

Prof. Wilson Niwagila vid Josiah Kibira University College, Bukoba medverkade som huvudtalare vid Luleå stifts internationella konferens i Lycksele, om vänförsamlingsarbete.

2017

Personal från Skellefteå pastorat, Sankt Olovs och Jörn-Bolidens församlingar besöker Ndolage församling. Ett reviderat vänförsamlingsavtal undertecknas.

2019

Församlingsmedlemmar och den nye kyrkoherden i Ndolage församling, Giddeon Kayungi, deltar i den Internationella konferensen i Luleå. De besöker också Sankt Olovs och Jörn-Bolidens församlingar.

2020

En ny församling bildas genom att de tidigare distrikten inom Ndolage församling, Busiiko, Kagoye, Mafumbo och Makongora går samman och blir Busiiko församling. Till Ndolage läggs förutom sjukhuskyrkan Kanoni, Bushaka församlingar. Alla ingår i samma avtal, och hålls samman i ett och samma vänförsamlingsarbete. Vänförsamlingsavtalet uppdateras och skrivs under av båda parter. 

Vi ber för varandra

Det som kanske märks mest i församlingens liv här i Skellefteå och Jörn-Boliden är den förbön för vår vänförsamling och dess arbete som vi ber vid varje gudstjänst på söndagarna. Och vi vet att de gör detsamma, i Ndolage. Varje söndag, ber de för oss och för vårt arbete. Nu är mission inte längre något som sker från norr till söder, från rika till fattiga.

Vi är alla i den världsvida kyrkan indragna i Guds mission, att arbeta på den plats vi bor på, för att fler ska få lära känna Guds omsorg om oss, genom den kärlek som Jesus Kristus har visat oss.

Det är kärnan i och poängen med ett vänförsamlingsarbete.

/ Ndolagegruppen

Foto: Privat