Foto: Linda Randgard

Moröns bönhus

På Floravägen hittar du församlingshemmet Moröns bönhus

Moröns bönhus, tjänar som församlingshem till Alhemskyrkan. 

Vid 1970-talets slut hade bönhuset som stått vid Floravägen sedan 1900-talets början sett sina bästa dagar. Ett nybygge restes på samma plats och inrymde samarbete mellan EFS-föreningen och Svenska kyrkan. Idag inrymmer huset arbetslaget för Morön/Alhem samt skolkyrkans personal. 

Vi jobbar här!