Foto: Magnus Aronson / IKON

Mobackenkören

En blandad kör för alla

Vi övar torsdagar, varannan vecka, klockan 18.30-20.30 i Mobackenkyrkan.

För mer information, kontakta