Foto: Janne Lindberg

Mässan "I evig tid"

Lördagen 8 oktober kl 18.00 i Byske kyrka, uppfördes mässan ”I evig tid”. Mässan var en del av högtidlighållandet av Byske kyrka som fyller 150 år i år. Här kan du se eftersändningen av mässan.

Mässan sändes live under lördagkvällen och tyvärr hade vi problem med ljudet under delar av sändningen. Filmen har efterbehandlats och kommer här i en ombearbetad version. Inom närmaste veckan blir denna film textad och kommer att läggas upp på denna sida. 

 

 

När klockan ringer in till gudstjänst, så är det en signal om att vi återigen möts och förenas med människor i vårt sammanhang här i Byske men också med alla i vårt land och i hela världen. Vi blir en del av ett skeende i ett tidsperspektiv som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden. Byske kyrka fyller 150 år och när vi samlas är vi också med och formar framtiden.

Oktavakören. 
Stefan Lindberg, flöjt
Gunnar Jonsson, violin
Mats Hjortborg, violin
Helena Lundberg, viola
Björn Olofsgård, cello
Anders Löfgren, kontrabas
Gunilla Karlsson, piano / orgel
Elin Belani, sång 
Oktavakören

Kristina Åkesson, dirigent

Mässan celebreras av: 
Mats Holmkvist, präst
Ulrika Markgren, kyrkoherde