Foto: Skellefteå museum

Markstedtska familjens grav

Lyssna när Ulf Lundström berättar om handlarfamiljen Markstedt.

A. Markstedt & Söner eller Markstedtska handelshuset var ett handelshus och trävaruföretag som var verksamt i Skellefteå under främst andra halvan av 1800-talet. Firman grundades 1866 av Anders Markstedt (1804–1870) som var en affärsintresserad bondson från Myckle och som blev en av de första husägarna i staden Skellefteå sedan den grundats 1845. Med i företaget var från början sönerna Hans Vilhelm och David Reinhold, från 1870 även sönerna Anton och Johan. Under 1800-talets sista decennier dominerade företaget trävaruhandeln i Skellefteregionen. 

Källa: Wikipedia

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor