Någon sitter på en klippa vid vattnet en sommardag. Personen har en sol tatuerad på vaden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Maja Melins stiftelse

Ibland är det svårt att få tillvaron att gå ihop. Ekonomi är såklart en trygghetsfaktor. I Byske-Fällfors församling och Skellefteå landsförsamling finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd från våra stiftelser och fonder.

Maja Melins stiftelse (Byske-Fällfors församling)


Vem var Maja Melin?
Maja Melin föddes 1905 i Byske. 1931 flyttade hon till Högbro församling i Gästrikland. Maja Melin var Filosofie Magister och arbetade som språklärare i tyska, engelska och franska i Gävle. När Maja Melin avled 1 januari 2002 testamenterade hon en större summa pengar till dåvarande Byske församling och en fond bildades.

Vem kan tilldelas medel från stiftelsen?
Medlen ur Maja Melins minnesfond skall enligt hennes testamente tillfalla ”fattiga och behövande inom Byske församlings geografiska område”. 

Generella villkor för Maja Melins stiftelse: 
För att kunna tilldelas ett stipendium från Maja Melins stiftelse krävs att den sökande bor i Byske församlings geografiska område. En styrelse som utgörs av församlingsdiakonen samt ett antal ledamöter avgör om ansökan ska beviljas eller inte. Samtliga ärenden bereds av diakonen och hanteras med sekretess. 


Läs mer och ansök
Mer information och ansökan hittar du här