Foto: Martina Lindberg

Lekkyrka

Med lekens hjälp tar sig barnen sig an världen och gör den begriplig. Genom leken blir det också enklare för oss vuxna att förstå barnens tankar och känslor.

En lekkyrka är ett hus eller rum, inomhus eller utomhus, där barn i olika åldrar kan hitta det de behöver för att leka gudstjänst. Idén har funnits länge, inte minst i Svenska kyrkans barnverksamheter, men har utvecklats mycket de senaste åren.

I dagsläget finns lekkyrkor i Jörns, Bolidens och Kusmarks kyrka. Här nedanför får du titta in i Kusmarks lekkyrka som är utrustad med  bland annat small-versioner av de liturgiska kläder som prästen bär. Här finns också saker som vi förknippar med våra vanligaste gudstjänster och kyrkliga handlingar. Skåpet och nästan allt som finns däri är tillverkat av ideella krafter i Kågedalen.