Meny

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen hanterar ärenden såväl av administrativ karaktär som verksamhetsfrågor.

Kyrkoherde

Ulrika Markgren

Ulrika Markgren

Skellefteå pastorat

Kyrkoherde, Präst, Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Arne Andersson

Arne Andersson

Skellefteå landsförsamling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Präst, Ledningsgrupp

Lars Elveros

Lars Elveros

Skellefteå pastorat

Ekonomi- och kanslichef, Ledningsgrupp

Jörgen Klingstedt

Jörgen Klingstedt

Kågedalens församling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Präst, Ledningsgrupp

Terese Lindholm

Terese Lindholm

Skellefteå pastorat

HR-specialist, Ledningsgrupp

Lukas Lundman

Lukas Lundman

Jörn-Bolidens församling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Präst, Ledningsgrupp

Annika Lundström

Annika Lundström

Skellefteå Sankt Olovs församling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Församlingsverksamhetens ledningsgrupp, Ledningsgrupp

Ulrika Markgren

Ulrika Markgren

Skellefteå pastorat

Kyrkoherde, Präst, Ledningsgrupp

Maria Sandström

Maria Sandström

Skellefteå pastorat

Chef för begravnings- och fastighetsförvaltning, Hortonom, Ledningsgrupp

Lars Öberg

Lars Öberg

Byske-Fällfors församling, Skellefteå pastorat

Församlingsherde, Ledningsgrupp