Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen hanterar ärenden såväl av administrativ karaktär som verksamhetsfrågor.

Kyrkoherde

    Ledningsgrupp