Kyrkoråd

Kyrkorådet i Svenska kyrkan Skellefteå 2022-2025

Elisabeth Engberg (ordförande), Marie-Louise Bystedt (vice ordförande), Katrin Lundmark, Albin Vidmark, Tomas Burström, Ellinor Forsell Lindberg, Kurt Vallmark, Rikard Fräki, Lars Lundmark, Alf Lidén och kyrkoherde Ulrika Markgren.

Ersättare: Per Lundberg, Anneli Wahlin Näsström, Carina Strand, Björn Lundström, Jasmine Ravaghi och Hans Marklund.

Sammanträdesplan 2022

On 26/1 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

To 24/2 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 30/3 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 20/4 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 18/5 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 24/8 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 21/9 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 19/10 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 23/11 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.