Kyrkoråd

Kyrkorådet i Svenska kyrkan Skellefteå 2022-2025

Elisabeth Engberg (ordförande), Marie-Louise Bystedt (vice ordförande), Katrin Lundmark, Albin Vidmark, Tomas Burström, Kurt Vallmark, Carina Strand, Jasmine Ravaghi, Lars Lundmark, Alf Lidén och kyrkoherde Ulrika Markgren.

Ersättare: Per Lundberg, Anneli Wahlin Näsström, Leif Holmkvist, Björn Lundström, Roger Marklund och Erik Vikström.

Sammanträdesplan 2024

On 31/1 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 28/2 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 27/3 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 24/4 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 29/5 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 28/8 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 25/9 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 23/10 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.

On 27/11 kl 17.00-20.00 i Församlingsgården  i Skellefteå landsförsamling.