Kyrkor och lokaler i Kågedalens församling

I Kågedalens församling finns tre kyrkor - en i Kusmark, en i Kåge, samt en EFS samarbetskyrka i Ersmark. Dessutom finns det bönhus i Sandfors och Storkågeträsk. Sedan hösten 2012 hittar du församlingens personal (undantaget kyrkogårdspersonalen) i församlingshemmet i Kåge.

Bilden visar Kåge kyrka i sommarskrud. Kyrkan är målad i ljus grå kulör och har ett rött tegeltak.

Kåge kyrka

Tanken på att uppföra en gudstjänstlokal i Kåge väcktes någon gång under senare delen av 1800-talet. I mitten på 1920-talet kom arbetet med att bygga en kyrka igång.

Bilden visar Ersmarks kyrka i Ersmark/Kågedalen. Kyrkan är byggd i trä och gulmålad.  Bilden är tagen på sommarhalvåret.

Ersmarks kyrka

Ersmarks kyrka är en s.k samarbetskyrka där Kågedalens församling och EFS missionsförening samarbetar. EFS betonar de frivilliga insatsernas betydelse för en levande kyrka. 

Bilden visar i förgrunden växthuset vid församlingshemmet i Kusmark. I bakgrunden ser vi Kusmarks kyrka.

Kusmarks kyrka

Kusmarks kyrka - eller Kågedalens kyrka som den också kallas - är församlingskyrka i Kågedalens församling. Kyrkan invigdes den 12 juni 1932 av biskop Olof Bergqvist.

Församlingshemmen i Kågedalens församling

I anslutning till kyrkorna i Kåge och Kusmark finns församlingshem. I Kusmark mest samlings- och verksamhetslokaler och i Kåge både samlings-/verksamhetslokaler och kontorsutrymmen för personalen.

En grusgång i en trädgård. Buskar och blommor växer i rabatten längs gången.

Bönens trädgård

Det sägs att en trädgård är en vän du kan hälsa på när som helst, och visst stämmer väl det. Frälsarkransen – Bönens trädgård finns vid Kusmarks kyrka  och du är välkommen när du vill för att hitta just din favoritpärla!

Tystnadens stig

Slå följe med Martin Lönnebo, Frälsarkransens upphovsman, längs porlande bäckar, genom prasslande lövverk och i tysta skogar vid Kusmarks kyrka och kyrkogård. På denna sida kan du göra ett digitalt besök. Annars är du varmt välkommen till Kusmark!