Kyrkor och lokaler i Byske-Fällfors församling

Här hittar du information om våra kyrkor och lokaler i församlingen.

Byske kyrka

Byske Kyrka stod färdig att invigas Tacksägelsedagen 13 oktober 1872. Diskussionerna om placeringen av kyrkan och därmed ett centrum för församlingarna hade varit livliga, någon gång rent av upprörda. Till sist vann dock Byske dragkampen mellan byarna (Byske och Fällfors).

Bilden visar Fällfors kyrka i sommarskrud. Till höger i bild ser vi en prydnadsapel som står i full blom mot den blå himlen.

Fällfors kyrka

Fällfors kyrka byggdes åren 1911-1913 av byggmästare Norberg, Sundsvall och invigdes 28 september 1913.

Finnträsk kyrka

Finnträsk kyrka invigdes den 19 december 1915. Den är uppförd helt i trä och byggmästare var James Eriksson, Finnträsk.

Solviks kapell

Åttakantigt som Byske kyrka står Solviks kapell i närheten av folkhögskolan i den kustnära byn Frostkåge.

Bilden visar församlingshemmet Broselsgården i Byske. Husets södra sida, ner mot Byskeälven. I förgrunden syns nyutslagna björklöv.

Broselsgården

Församlingshemmet Broselsgården byggdes 1971. Namnet är resultatet av en namnpristävling. Kort före att huset invigdes raserades dammbyggnaden som fanns vid det "brosel" som annars skulle ha fått agera vy från församlingshemmet.

Bilden visar Fällfors församlingshem Forsgården i sommarskrud. Byggnaden är grå med rött tegeltak.

Forsgården

Forsgården är församlingshemmet i Fällfors och ligger vackert belägen vid Byske älv.