Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Skellefteå 2022-2025

Daniel Steinwall (ordförande), Cecilia Einarsdotter Larsson (1:a vice ordförande), Per-Anders Lindholm (2:a vice ordförande), Marie-Louise Bystedt, Annika Nyman, Britt-Marie Fougstedt, Hans Marklund, Björn Lundström, Janet Lundberg, Alf Lidén, Jasmin Ravaghi, Lars Lundmark, Klas Bergman, Rikard Fräki, Elizabeth Westerlund, Lars-Olof Boström, Micaela Löwenhöök, Kurt Vallmark, Anna From Lindqvist, Carina Strand, Albin Vidmark, Katrin Lundmark, Elisabeth Engberg,  Rosalie Keller, Rolf Wikman, Cathrine Eiderhäll, Kersti Karlsson, Thomas Burström, Birgitta Burström, Per-Erik Markström, Leif Holmkvist, Anneli Wahlin Näsström, Bert Lundmark, Raija Melender, Mikael Marklund, Jeanette Carlsson, Roger Larsson, Åsa Lundman, Per Lundberg, Per-Olof Marklund och Linda Strandberg.

Ersättare: Peter Stensmar, Christer Felth, Roger Marklund, Lorents Burman, Per-Olof Marklund, Viktoria Sundin, Kennet Andersson, Erik Belani, Maria Bernsson, Matts Brännström, Martin Eliasson, Martha Hellgren, Kerstin Maria Holmgren, Ola Junkka, Hans Assar Sigismund Nilsson, Barbro Nordh, Kornelia Paulander, Lars Rikard Sjöström, Hans Vestermark, Monica Charlotte Wikman och Leif Wikberg.

Sammanträdesplan 2024

Må 10/6 kl 19.00 i Församlingsgården i Skellefteå landsförsamling.

On 6/11 kl 19.00 i Församlingsgården i Skellefteå landsförsamling.