Foto: Kristina Strand-Larsson/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Skellefteå pastorat. De 41 ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Vid kyrkovalet 2017 fick Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S) fick 48,35 procent av rösterna och därmed 20 av de 41 mandaten i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2018-2021.
Levande kyrka i Skellefteå pastorat (LKSp) fick 33,08 procent av rösterna och 14 mandat.
Centerpartiet (C) fick 15,18 procent av rösterna och 6 mandat.
Sverigedemokraterna (SD) fick 3,39 procent av rösterna och 1 mandat.

Socialdemokraterna:

Bert Lundmark, Marie-Louise Bystedt, Daniel Steinwall, Rose-Marie Lundberg, Alf Lindén, Erik Vikström, Britt-Mari Fougstedt, Mikael Marklund, Jasmin Ravaghi, Hans Marklund, Gurli Renfors, Björn Lundström, Raija Melender, Lars Lundmark, Torbjörn Burvall, Anita Vallström, Peter Stensmar, Christer Feldt och Mona Barrljung.

Levande kyrka:

Kersti Karlsson, Per-Ewerth Lindgren (2:e vice ordförande), Anneli Wahlin Näsström, Curt Edvardsson, Dick Lundmark, Roger Larsson, Magnus Stenberg, Lars Forslund (ordförande), Thomas Burström, Annika Hedlund, Anna Lööf, Andreas Philipsson, Per Lundberg och Åsa Lundman.

Centerpartiet:

Kurt Vallmark, Leif Holmkvist, Ellinor Forsell Lindberg, Anna From Lindqvist (1:e vice ordförande), Barbro Holmlund och Per-Anders Lindholm.

Sverigedemokraterna:

Linda Strandberg.

 

 

Socialdemokraterna
Levande kyrka.
Centerpartiet.
Sverigedemokraterna.