Foto: Anders Lindberg

Kören Sångglädje

En utmärkt kör både för dig som vill börja med körsång och dig som har har sjungit ett tag.

En utmärkt kör för alla som vill börja med körsång, men inte hunnit få körvana.
Vi blandar unison sång med enklare flerstämmighet. Kören sjunger oftast i någon av Landsförsamlingens kyrkor, men vi gör också körbesök utanför Skellefteå kommun. 

Kören övar torsdagkvällar kl 17:30-19:00 i Församlingsgården.

För mer information, kontakta