En äldre man sitter vid ett bord. Han håller en skål med skumtomtar i händerna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kaarakaffe i Söderkyrkan

För män, herrar, kaarar och gubbar.

Ett enkelt fika med gott sällskap. Här dricks det en och en annan kopp medan det snackas och samtalas så länge man känn' för det, men allra senast till tolv. Ibland sjungs det en önskepsalm eller två. 

Fredagar kl.10-12 i Söderkyrkan.