En äldre man sitter vid ett bord. Han håller en skål med skumtomtar i händerna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kaarakaffe i Söderkyrkan

För män, herrar, kaarar och gubbar.

Här träffas kaararna runt kaffeborden. Minns tider som flytt och löser dagens samhällsproblem. Varmt välkomna, alla gubbar och gossar!

Fredagar kl.10-12 i Söderkyrkan med start v.37