Foto: Hanna Markgren

Johan Sandströms grav

Lyssna när Ulf Lundström berättar om Johan Sandström.

Johan Sandström, född i Hortlax Piteå 1781, död 1841, flyttade till Skellefteå 1810 och blev en framgångsrik Skeppsbyggare. Varvet låg i Karlgård vid Skellefteåälven. Han bedrev även handel och sjöfart. Sandströms arkiv finns kvar och berättar rikligt om familjens historia. Sandström deltog även i ansträngningarna att bilda Skellefteå stad. 

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor