Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Boliden inför 15 söndagen efter trefaldighet

Välkommen till Boliden och helgmålsbön inför 15 söndagen efter trefaldighet. Vi får bibeltexten dramatiserad.

Temat är Ett är nödvändigt och vi får helgens gammaltestamentliga text  (Första Kungaboken kapitel 17, vers 8-16) dramatiserad av våra praktikanter Henny Birath Blom  och Isadora Schönfeldt. Henny och Isadora kommer du att möta i verksamhet i Jörn-Bolidens församling men också på fler ställen i pastoratet. Textläsare Karin Widmark och orgelmusik med Per G. Blind. 


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans katastrofinsatser i Ukraina. Detta gör du enklast via Swish på nummer 9001223.