Helgmålsbön från Sjukhuskyrkan inför Apostladagen 2022

Vi hälsas välkomna till andaktsrummet på Skellefteå lasarett denna lördag. Helgens tema är Goda förvaltare.

I samtal med sjukhusprästen Torbjörn Degerström får vi inblick i narkossköterskan Frida Högberg Vidmarks vardag och hur hon ser på begreppet Gott förvaltarskap. 

Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans katastrofinsatser i Ukraina. Detta gör du enklast via Swish på nummer 9001223.