Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön inför Heliga trefaldighets dag

Per-David Carlsson leder oss i tanke och bön genom helgens tema "Gud, Fader, Son och Ande". Vid brasan med kokkaffet på toppen av Finnforsvältan med utsikt över gamla kraftstationen i Finnfors.

Trefaldighetstiden är veckorna mellan pingst och domssöndagen i november. Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa.

På Heliga trefaldighets dag firar vi treenigheten, att Gud är en men samtidigt tre: Gud, Jesus och den heliga anden. 

Helgmålsbönen är inspelad vid Finnforsvältan med utsikt över gamla kraftstationen i Finnfors en bit utanför Boliden. Per-David Carlsson leder bönen både på svenska och ”modersmålet” Norsjöbondska. För musiken svarar Allan Christie Öster Cattu Alves, orgel. 


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans katastrofinsatser i Ukraina. Detta gör du enklast via Swish på nummer 9001223.