Foto: P-O Sjödin

Frågor och svar om kremation

VAD INNEBÄR KREMATION?
Kremation innebär att kistan förs in i en ugn och förbränns. Därefter finfördelas det som är kvar till ett pulver och tillförs urnan.

VAR FÖRVARAS URNAN I VÄNTAN PÅ GRAVSÄTTNING?
Den förvaras i ett urnrum.

FÅR MAN SOM ANHÖRIG BESÖKA URNRUMMET?
Vi tar inte emot besök i urnrummet, men det går att ordna så att man får sitta med urnan i ett speciellt rum som finns på Alhem. (Tidsbokning).

VILKA ALTERNATIV FINNS FÖR GRAVSÄTTNING AV ASKA ELLER URNA?
Det finns fyra olika sätt att gravsätta stoftet: Enskild grav, Askgravlund, Minneslund eller spridning. Om du vill att askan efter den avlidne ska spridas på annan plats än de allmänna begravningsplatserna krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

HUR BEKOSTAS KREMATIONEN?
Den bekostas av begravningsavgiften som alla betalar via en speciell skatt som tas ut varje år av staten.

FÅR MAN LÄGGA FRÄMMANDE FÖREMÅL I KISTAN INNAN KREMATION?
För att reningsanläggningen ska fungera bra så är det viktigt att inga främmande föremål läggs ned i kistorna. Glas, plast, mobiltelefoner eller liknande får inte läggas ned för då kan anläggningen skadas.

HUR LÄNGE FÅR MAN VÄNTA MED URNNEDSÄTTNINGEN?
Anhöriga bestämmer vad som ska ske med urnan. Inom ett år från kremationen ska urnan vara gravsatt.