Församlingsråd

Församlingsråd i Byske-Fällfors församling 2022-2025

John Asplund (ordförande), Rosalie Keller, Ulf Bystedt, Leif Wikberg, Gunnel K Lundmark och Kerstin Lundmark.

Ersättare: Per-Erik Markström och Jan-Erik Ershag.

Församlingsråd i Jörn-Bolidens församling 2022-2025

Thomas Burström (ordförande), Karina Westermark, Katarina Boman, Hans Westermark, Ulla Holmgren och Lars Sjöström.

Ersättare: Britt-Marie Fougstedt, Åsa Lundman och vakant.

Församlingsråd i Kågedalens församling 2022-2025

Kenneth Andersson (ordförande), Per Lundberg, Kersti Karlsson, Barbro Nord, Katarina Eriksson och Hans Jacobsson. Bild

Ersättare: Leif Holmkvist, Lena Rosén och vakant.

Församlingsråd i Sankt Olovs församling 2022-2025

Anna From Lindqvist (ordförande), Marie-Louise Bystedt, Roger Larsson, Katarina Hurtig, Birgitta Burström och Viktoria Sundin.

Ersättare: 

Församlingsråd i Skellefteå landsförsamling 2022-2025

Cathrine Eiderhäll (ordförande), Erik Vikström, Christer Johansson, Jan Sundström, Barbro Holmlund och Carina Strand.

Ersättare: Matts Brännström, Kurt Vallmark, Mats Philipsson och Alf Lidén.