Foto: Magnus Aronson / IKON

Fisherman's Friends

Fisherman's Friends är en kör för dig med körvana. Kören jobbar projektbaserat och syns och hörs i gudstjänster och andra sammanhang.

Kören övar i Söderkyrkan.

Vill du veta mer, kontakta
Elisabet Lindström 070-210 04 07