Foto: Magnus Aronson / IKON

Fisherman's Friends

Här är en kör för hela familjen.

Kören övar i Söderkyrkan. Mer information kommer när terminen startat. 

Vill du veta mer, kontakta