Foto: Västerbottens museum

Finnträsk kyrka

Finnträsk kyrka invigdes den 19 december 1915. Den är uppförd helt i trä och byggmästare var James Eriksson, Finnträsk.

Altarprydnaden - Korset med nedhängande mantel - ett arbete av brukspredikanten Vesterberg från 1860 för Ytterstfors Brukskyrka - flyttades till Byske kyrka och vid dess restaurering 1914 till Finnträsk. En större renovering genomfördes 1954. Sommaren 2010 målades kyrkans fasad om och på hösten samma år skänktes en ny ljusbärare till kyrkan.

Klicka här för att se en panoramafotograferad interiörbild.

Tillgänglighet Finnträsk kyrka

Hitta till Finnträsk kyrka här

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp