Choral Evensong i Sankt Olovs kyrka

Evensong/Aftonsång har i denna form firats i den anglikanska kyrkan sedan 1500-talet. Den är till sin form en sammanslagning av vespern och completoriet – dagens två sista böner i den klassiska tidegärden

For information in English, press the ”översätt”(translate) button in the upper right corner of this website. 

Stommen är psaltaren och stora nytestamentliga lovsångerna – Marias lovsång (Magnificat) och Symeons lovsång (Nunc dimittis). Den liturgiska stommen utgörs av kören som här representerar församlingen och för fram dess bön och lovsång. Det handlar alltså om ett i högsta grad aktivt och delaktigt lyssnande. I psalmer och texter deltar hela församlingen och genom betraktelsen och dagens anthem (körsång) belyses dagens tema ytterligare.


William Lindahl leder gudstjänsten
Sankt Olovs kyrkokör under ledning av Peter Larsson deltar. 

TORSDAG 25/5 KL 19.00
SANKT OLOVS KYRKA