Foto: Alex Giacomini /IKON

Ersmarks barnkör

En kör för dig som går i förskoleklass och uppåt.

Vårterminen 2023
Barnkören i Ersmark övar på torsdagar på Ersmarks skola.

Förskoleklass- årskurs 2 övar 13.15- 13.45
Årskurs 3-6 övar 15.15-15.45

Kontaktperson: Kristina Normark, EFS 
e-post