Foto: Holger Nyström / Skellefteå museum

Ernst Westerlunds grav

Lyssna när Ulf Lundström och Lars Jonsson berättar om Ernst Westerlund.

Ernst Westerlund, 1900-1976 var verksam som journalist och bygdeforskare i Skellefteå. Efter jobbet som redaktionssekreterare på lokaltidningen Norra Västerbotten (dagens Norran) fick Westerlund 1950 en amanuens-tjänst på museet och räknas som den som byggde upp Skellefteå museum såsom det ser ut idag.

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor