EFS

EFS - Evangeliska fosterlandsstiftelsen - finns på många håll i Sverige med lokala missionsföreningar som bas för arbetet och är samlad i en riksorganisation, uppdelad i sju geografiska områden varav Västerbotten är ett.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Inom Svenska kyrkan i Skellefteås geografiska område finns ett antal EFS-föreningar. Dessutom sker djupare samarbeten mellan Svenska kyrkan och EFS i våra  samarbetskyrkor som finns i  Bergsbyn, på Mobacken och i Ersmark.

Läs mer om EFS här!

EFS Västerbotten