Du behövs!

Det finns alltid plats för fler engagerade

Att vara frivillig, ideell medarbetare, volontär...  Alla dessa begrepp uttrycker en och samma sak: Engagemang och lust att göra en insats.

Svenska kyrkan bärs av frivilliga krafter, som på olika sätt arbetar hand i hand med anställda, i en gemensam kallelse att möta sin nästa med evangeliet.
I Svenska kyrkan Skellefteå är många med och arbetar ideellt och det finna alltid plats för flera.

Det finns många sätt att engagera sig - från färdiga och inarbetade uppgifter till den där idén som just du går och bär på. Ett engagemang kan se olika ut över tid och rum, men grundtanken är att det ska vara lätt att börja och lätt att ta ett steg tillbaka.

Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man kan vara engagerad. Kanske är det två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Varje insats är lika värdefull.

I Svenska kyrkan vill vi främja att du som medlem engagerar dig ideellt i det lokala församlingslivet. Och det finns många sätt att engagera sig!

Du behövs! Vad vill du göra?

Här nedanför har vi samlat några exempel på uppgifter där vi kan hjälpas åt. Bara fantasin sätter gränser för vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling. Självklart är du också välkommen att komma med egna tankar och förslag utifrån dina egna önskemål, erfarenheter och kunskapsområden. 

 

Stödja eller leda gruppverksamhet
Dina erfarenheter och intressen kan vara till stor glädje i t.ex. konfirmandgrupper, scoutgrupper eller barnkörer. 

Delta i en besöksgrupp

Bidra med din tid och ditt engagemang för att bryta ensamhet och vara till hjälp för medmänniskor som behöver både praktiskt och själsligt stöd. 


Vara gudstjänstvärd
Delta i planering och genomförande av våra gudstjänster, hälsa välkommen, läsa texter eller mer praktiska uppgifter som att sköta om textilier eller styra ljud/ljus i kyrkan. 

Engagera dig i ett språkkafé eller läxläsningsgrupp
Många nyanlända behöver stöd med att lära sig svenska. Språkcafé har varit en mycket bra metod för både social samvaro och språkinlärning. I en del församlingar har även läxläsningshjälp efter skoltid varit mycket uppskattat, både för nyanlända och andra. 

Delta i det internationella arbetet.
I församlingarna finns många grupper som arbetar med rättvisefrågor, globalt och lokalt. Det kan handla om att samordna nödhjälp till katastrofdrabbade områden via Act Svenska kyrkan eller att lyfta klimat- och miljöfrågor lokalt och nationellt. 

 

Vad vill du bidra med? Engagera dig genom att kontakta din församling