Café Maria i Sjungande dalen.

Välkommen till vårt ekumeniska café i Sankta Maria katolska kyrka (f.d. Sjungande dalens kyrka). Sitt ner en stund, ta en kaffe, prata med någon och lyssna till en andakt. Måndagar 12.30 - 14.00

Välkommen till S:ta Maria kyrka (f.d. Sjungande dalens kyrka) måndagar mellan kl 12.30 och 14.00.


Program för vårterminen
(med reservation för ändringar)

23/1: Tankenötter
30/1: Torbjörn Degerström berättar om Sjukhuskyrkans verksamhet
6/2: Lars Jonsson berättar
13/2: Introduktion till Katolska mässan
20/2: Lunch
27/2: Rolf Granstrand - ”Musikanternas återkomst” 
6/3: Magnus Hammega berättar om Stadsmissionens arbete
13/3: Elisabeth Sundström - Bön; att umgås med Gud. 
20/3: Burviksgruppen sjunger och spelar för oss
27/3: Sång med Gudrun och Vivi
3/4: Stefan Normark - Musik i Stilla veckan
17/4: Lunch
24/4: Cafégästernas program
8/5: Vårsånger - Avslutning

Måndagscaféet är ett samarrangemang mellan Skellefteå landsförsamling och S:ta Maria katolska kyrka.

Mer information: 
Elisabeth Sundström (Katolska församlingen): 070 - 381 90 48
Annica Svensson Simma (Svenska kyrkan): 072-147 78 50

Läs mer om S:ta Maria kapellförsamling här