Foto: P-O Sjödin

Bolidens kyrka

När kyrkan i Boliden invigdes 1:a advent 1960, kom den att betecknas som en ”annorlunda” kyrka. Arkitekten, Peter Celsing, (1920-1974), kallad för ”sin tids stora konstnärsarkitekt”, har i Boliden format en kyrka som på ett uttrycksfullt sätt blandar medeltida och nutida form.

Byggnaden smälter väl in i sin omgivning, trots att den kommit till i ett sent skede av samhällsbyggandet. Själva arkitekturen anknyter också på många sätt till Boliden som gruvort. Det fristående svarta klocktornet påminner om en gammal gruvlave och de vackra förgyllda fyrarmade korsen på kyrktaket för tankarna till det välkända Bolidenguldet.

Kyrkorummet präglas av rymd, enkelhet och ljus. Till det sista bidrar inte minst ljusflödet från de stora fönstren på den södra väggen. Färgsättningen, som gjorts av den skellefteåfödde konstnären Pär Andersson, är stram. Alltsammans medverkar till att ge rummet lugn och harmoni.

I det djupa koret dominerar Pär Anderssons kormålning, inspirerad av den 148:e psalmen i Psaltaren där hela skapelsen uppmanas att prisa Gud. Som bild över altaret har konstnären valt den gamla symbolen av ”Lammet med segerfanan”, som påminner oss om Guds seger över ondskan genom Jesus Kristus. I koröppningen hänger sedan 1972 ett triumfkrucifix i trä av Byskekonstnären Lorentz Hartman.

Predikstolen var från början placerad på den norra sidan men flyttades i samband med en renovering 1985 till den södra och försågs då av akustiska skäl också med ett tak .

 

Klicka här för att se en panoramafotograferad bild av Bolidens kyrka

Tillgänglighet Bolidens kyrka

Hitta till Bolidens kyrka här

Handikappanpassad ingång med automatisk dörröppnare
Hörslinga
Handikappanpassad toalett
Parkeringar i nära anslutning till kyrkan