Bli medlem i Svenska kyrkan

Är du inte medlem, men vill bli? Välkommen!

Så roligt att du vill bli medlem i Svenska kyrkan - du behövs och ditt medlemskap gör skillnad! Nedan finner du ett formulär att fylla i för att söka medlemskap. Fyll i det så gott du kan och skicka det sedan till

En del frågor kanske är svåra att svara på. Gör en anteckning där, så försöker vi finna svaren tillsammans!

Vill du träffas och samtala om Svenska kyrkan och medlemskapet först? Välkommen att kontakta någon av församlingsherdarna eller kyrkoherden.

Kyrkoherde och församlingsherdar i Skellefteå pastorat

    Dina uppgifter

    Var vänlig markera de svar som är aktuella