Foto: Magnus Aronson / IKON

Barnkörerna på Anderstorp

Två körer med barn från förskoleklass - årskurs 5.

Tycker ditt barn om att sjunga? Så roligt - då säger vi Välkommen till barnkörerna på Anderstorp! Vårterminen 2023 startar 25 januari.

LILLGOSPEL

Åk f-2 sjunger tillsammans på onsdagar i Tuböleskolans musikrum kl 15.30-16.00
Går ditt barn på fritids, så kom ihåg att meddela även där att ditt barn är med i kören. 

A-GOSPEL

Åk 3-5 övar på onsdagar i Tuböleskolans musikrum kl 15.00-15.30
Går ditt barn på fritids, så kom ihåg att meddela även där att ditt barn är med i kören.

Några gånger varje termin sjunger vi tillsammans, hela barnkören, i gudstjänsten.
Kören är såklart avgiftsfri.

Vill du veta mer, kontakta