Foto: Kristin Lidell/Ikon

Anti-Aging för rösten

I det sångpedagogiska konceptet Anti-Aging för rösten, är syftet att utveckla sin röst genom hela livet. Kursstart torsdag 26 januari på Församlingsgården, Brännavägen 23.

Nybörjare eller erfaren sångare, ung eller gammal? Är du lite orolig för att rösten ska börja svika eller vill du att rösten ska få den bärighet den inte haft tidigare? Då är kursen "Anti-aging för rösten" något för dig!

Ny kurs startar 26 januari 2023.

Metoden passar för alla åldrar och förbättrar sångförmåga och röstkvalité. "Anti-Aging för rösten" togs ursprungligen fram som en metod för att få äldre sångare att återfå sin tidigare sångröst men eftersom kursen går igenom grundläggande sång/röstteknik så innehåller den precis de grunder som alla som vill sjunga eller tala med tydlighet behöver.

För anmälan till kursen och mer information kontakta Mikael Jacobsson, kontaktuppgifter nedan.


Torsdagar kl 19.00 - 20.30
Församlingsgården, Brännavägen 23 (vid Landskyrkan).  


Avgift: Kursen i sig är kostnadsfri, men du som vill behålla kursmaterialet efter avslutad kurs, kan köpa det till självkostnadspris (ca 500kr).

Vill du veta mer, kontakta