Foto: Anna Heimersson

Våra kyrkogårdar

I Skärstad-Ölmstad församling finns två kyrkogårdar. Här samlar vi också info om kyrkogårdarna.