En grupp människor korsar varandras armar och håller händer.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtal och stöd

Här finns information om vilka möjligheter till samtal & stöd det finns lokalt i Skärstad-Ölmstad församling och i samarbete med andra.

Samtal och stöd i församlingen

Det kan finnas många olika situationer i livet då man behöver någon att prata med. I församlingen finns det präster och diakoniassistent att samtala med. Vänd er direkt till personal under ”kontakta oss” eller växel på 036-51530.

Det går också bra att kontakta ovanstående om det finns behov av ex. sorgegrupp.

Kyrkans sociala arbete kallas med ett annat ord för diakoni. Det finns många verksamheter för den som vill hitta ett nytt sammanhang. Träffa nya människor, få stöd av andra och känna sig behövd. Länk till öppen verksamhet.

Samtal och stöd tillsammans med andra

Familjerådgivningen. Skärstad-Ölmstad församling stödjer Svenska kyrkans familjerådgivning i Södra Vätterbygden. Man kan besöka verksamheten som par eller enskild. Besöksadressen är Prästgränd1. (Öster om Kristine kyrka i Jönköping).

Kyrkans nätvandrare. Här finns det möjlighet för personer som är mellan 12-25 år att prata med en vuxen över nätet, med skriven text. Det är ett samarbete mellan stiftelsen Kyrkans SOS och enskilda församlingar i Svenska kyrkan i hela landet. Måndag, onsdag, söndag kl 19-22. Året om.

Jourhavande präst. Behöver du prata med någon kvälls och nattetid så finns Jourhavande präst som är öppen varje dag mellan 21-06. Du ringer 112, ber att få tala med jourhavande präst och blir sedan kopplad.