Närbild på en hand som tillhör en bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

Välkomna till dop! Det finns här två dopklipp. Den andra är mer fokuserad på psalmer kring dopet medan den första förklarar olika delar i dopet. Från Skärstad och Ölmstad kyrkor.

Psalmer till Filmklippet

Psalmerna som nämndes i klippet var: 901, 897,381 och 928.

GRATTIS till den stora händelsen i er familj. Vi vill hälsa ert barn välkommen till världen och till vår församling. Vi hoppas att allt har gått bra.

Antingen är det självklart att barnet skall döpas och även om ni är tveksamma, hoppas vi att ni vill läsa igenom denna text om Dopet och dess innebörd.

Om ni bestämmer er för att låta döpa ert barn så ring till vår pastorsexpedition
036-515 30 och boka tid för dop. I Skärstad-Ölmstad församling sker dopen i samband med församlingens gudstjänster eller tid där omkring.

Någon vecka före dopet kommer den präst som skall döpa ert barn att ta kontakt med er och föreslå någon dag för dopsamtal då vi går igenom dopets innebörd och det praktiska runt omkring.

Faddrar
Vad gäller faddrar är att de ska vara döpta. En fadders uppgift är att be och bry sig om dopbarnet, lite extra mycket. Nu får faddrarna visa barnet på livet i den nya familjen och vara bra föredöme i övrigt. (Man måste inte ha en fadder).

Dopet ger tillhörighet
Genom dopet kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan.
Under åren som kommer återkommer vi med injudningar till församlingens barngrupperoch gudstjänster. Dopet är den normala vägen in i Svenska kyrkan, men om det är så att ni inte vill att barnet skall döpas men ändå tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop, skall också detta meddelas skriftligt till kyrkoherden . En skriftlig bekräftelse lämnas sedan på att barnet kyrkobokförts och tillhör Svenska kyrkan.

Den som är vuxen och ännu inte är döpt kan begära att bli det.

Svenska kyrkan har s.k. ”dopclearing”. Det innebär att det inte kostar något att låta döpa sitt barn i en annan församling och kyrka.

Dopet är ingen namngivningsceromoni. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla och helt unika människa. I dopet välkomnas ditt barn till livet, till den kristna gemenskapen, glädjen och framtidstron. Det är du som förälder som väljer vad barnet heter. Prästen frågar vid dopet: ”Vilka namn har ni gett ert barn?

Själva dophandlingen föregås alltid av trosbekännelsen och den långa vita dopdräkten är en påminnelse om att barnet växer och att det också ska växa i sin tro och kunskap om Guds rike. Därför praktiserar vi barndop.  ”Låt barnen komma till mig, sa Jesus”.
Att vara döpt är att ha tagit emot något oerhört stort, en Guds gåva som han aldrig tar tillbaka hur mycket det än stormar i ditt liv.

Har ni ytterligare frågor/funderingar kring dopet och reglerna för kyrkotillhörighet är ni välkoma att kontakta oss på pastorsexpeditionen.

Om ni vill låna dopklänning har ni möjlighet till det. Dopklänningarna förvaras i Landsjökyrkans lokaler.

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
Och må regnet vattna själens jord
Och tills vi möts igen
Må Gud hålla, hålla dig i sin hand                Svenska psalmboken ps 730

 

Ps. Titta gärna på filmen ovan som berättar om dopet i Skärstad-Ölmstads församling. Ds.