Begravningsformer

På Skärstad och Ölmstad kyrkogårdar

Minneslund 

En anonym begravningsform där endast vaktmästare sätter ner askan efter kremationen. Gemensam smyckningsplats som sköts av vaktmästare. Inga namnskyltar.

Ingen kostnad.

Askgravplats

Anhöriga kan vara med vid urnsättning. Gemensam smyckningsplats som vaktmästare sköter. Namnskylt på mur (Ölmstad) eller staket (Skärstad). Gravrätt i 25 år, namnplatta, skötsel kostar 7000 kr. Gravyr av ytterligare namn, 400kr.

 

Urnlund

Anhöriga kan vara med vid urnsättning. Gravrätt i 25 år. Man bekostar själv sten (liggande). Plantering och skötsel gör man själv eller köper skötselavtal. Kontakta expeditionen för olika alternativ.

 

Kistgrav

Gravsättning i samband med begravningsgudstjänst eller borgerlig ceremoni. Gravrätt i 25 år. Sten bekostar man själv. Möjlighet finns att köpa en återlämnad, gammal sten för omslipning. Plantering och skötsel gör man själv eller köper skötselavtal. Kontakta expeditionen för olika alternativ.

I bilderna nedan kan man också se de olika begravningsformerna.

Gravskötselavgifter

 

Askgravplats Ölmstad
Askgravplats Skärstad
Urnlunden Ölmstad
Urnlunden Skärstad
Minneslunden Ölmstad
Minneslund och urnlund i Skärstad