En kyrkogård.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Gravskötselavgifter

Från och med 1 januari 2023

1 års avtal grundskötsel (vår och sommarplantering)

Stor grav:  1.400 kr/år
Liten grav: 1.100 kr/år

Vinterkrans

200 kr/år

Askgravplats inkl. namnskylt 25 år

7.000 kr

Förnyelse av gravrätt 15 år

600 kr

Kontaktperson: Kyrkogårdsförman Bo Höglund