Foto: Kristofer Persson

Adventskalender 7 december

Den här veckan kommer det bli inslag från några av verksamheterna i församlingen. Vi börjar med våra kyrkogårdar. OBS. Följer ni hela inslaget på sidan kommer ni att inse att allt inte är gravallvarligt även om det handlar om kyrkogårdar.

Församlingen har 2 kyrkogårdar i Skärstad respektive Ölmstad. Här kan man läsa mer om dem:

Pastoratets kyrkogårdar.

Här finns också en nationell sida om man vill fördjupa sig i kyrkogårdarnas utveckling.

svenskakyrkan.se/kyrkogardens-historia---fran-gravkullar-till-minneslundar

Vill man fördjupa sig mer allmänt i kyrkans fastigheter kan man läsa här svenskakyrkan.se/kulturarv. Jag rekommenderar särskilt att följa @kulturarvet på INSTAGRAM om man gillar historia och kyrkans förändring till vad den är idag över landet. Vi kommer även här på hemsidan så småningom lägga ut mer info om våra kyrkor på temat kulturarv, som vi vet är viktigt för många församlingsbor.

Arbetsbelastningen för vaktmästare är ju som för andra grönytekunnig personal säsongsvarierande. Det är mycket mer att göra med häckar, gräsmattor, planteringar och underhåll under sommarhalvåret. Höjdpunkten på hösten är Allhelgonahelgen då allt skall vara pyntat. Det är i december det finns tid att göra underhåll, planera nästa sommar och ...göra inslag i vår adventskalender. OBS, alla i klippet nedan är inte församlingens vaktmästare och alla församlingens vaktmästare är inte med men alla tycker vi att det behövs ha mera jul.