Adventskalender 2020 20 december

Maria - Herrens moder. Lyssna också till Happily Singing och en finstämd julvisa.

Jungfru Maria, Heliga Guds Moder

Jungfru Maria, Heliga Guds Moder,  är känd i Nya testamentet som en galileisk invånare och mor till Jesus från Nasaret.

Enligt Nya testamentet fick Maria, medan hon var trolovad, i ett möte med ängeln Gabriel veta att hon skulle föda en son, som skulle uppfylla Gamla testamentets profetior, trots att hon var jungfru (bebådelsen).
Vid ett besök hos en släkting, Elisabet som var mor till Johannes döparen, brast Maria ut i lovsång (Magnificat). Hon födde sedan Jesus i Betlehem, men tvingades efter födseln att fly till Egypten på grund av kung Herodes den stores hot; han var känd i kristna länder genom sin roll som barnamördare.

Nya testamentets böcker berättar att Maria närvarade vid flera betydelsefulla händelser i sin sons vuxna liv (bland annat vid bröllopet i Kana och vid korsfästelsen på Golgata). Likaså deltog hon i de gemensamma bönerna omedelbart efter Jesu himmelsfärd.

Mariabilder

Bilder av Maria med Jesusbarnet, är kända i den kristna konsten sedan 400-talets början och blev från 500-talet den vanligaste typen av kristen kultbild .
Dessa bilder kallas i den trinitariska östkyrkan för Gudsmodersbilder, vilket uttrycker deras innehåll. De framställer alltid både Maria och Jesusbarnet som mor och barn.

Olika typer av mariabilder

"Guds moder", Ölmstad kyrka

Tronande som Jesu moder ofta sittande på en tronstrol med Jesusbarnet i famnen.
Stående ställning med barnet.
Maria i en kalvariegrupp, med Jesus hängande på korset i mitten av gruppen och med Maria Jesu moder på ena sidan och aposteln Johannes vid den andra.
Maria med skyddsmantel, ofta kallad misericordiabilden, där hon breder ut sin stora mantel varunder man kan finna skydd mot faror.
Pietàbilden, som framställer en sittande jungfru Maria med sin döde och korsfäste Jesus i knät.
Anna själv tredje är en skulpturgrupp med Anna, Marias moder, dottern jungfru Maria och Jesusbarnet.

I Ölmstad kyrka nger en tavla vid predikstolen ”Guds moder”, målad av konstnären Margareta Engström, Bankeryd och som har gjort en stor mängd kyrklig konst, t ex i Kristine kyrka i Jönköping.