Ölmstad kyrka
Foto: Fotograf okänd

Ölmstad kyrka

Ölmstad kyrka är belägen väster om Ölmstad samhälle

Ölmstad kyrka

På 1100-talet började munkarna från Alvastra bygga den första stenkyrkan. Troligen låg det en vikingatida stormannagård på denna plats.
Dopfunten i kyrkan härrör från denna tid.
I koret finns målningar i två lager. De äldsta är från 1400-talet då koret och valven byggdes till. De senare är från 1600-talet då kyrkan restaurerades av kyrkoherde Hyltenius efter danskarnas härjningar.
På den södra väggen hänger en färgstark och detaljrik gobeläng från år 1800. Den var ursprungligen ett s.k antependium (altarprydna).
Predikstolen är från 1649 och har flyttats från södra väggen till norra väggen.
Det stora krucifixet är från 1400-talet och har hängt på olika ställen i kyrkan.

På 1700-talet byggdes tornet med den karakteristiska torntrappan.
År 2000 renoverades kyrkan både in- och utvändigt.
Altaret flyttades fram, den nygamla altarringen sattes in och bänkarna målades om m.m.

Här är en audioguide över Ölmstad kyrka.