Terapi för familjer och enskilda

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm erbjuder kvalificerad hjälp i samband med samlevnadsstrategier och livskriser. Familjerådgivningen tar emot par och familjer för både längre och kortare samtalskontakter. De tar också emot enskilda sökande för tidsbegränsad samtalskontakt. Familjerådgivningen arbetar på psykodynamisk grund.

Familjerådgivningen leds av personer med professionell utbildning. Verksamheten är ett led i församlingens önskan att kunna bistå människor i kritiska livsskeden och vardagsnära livsfrågor.

Verksamheten bedrivs i samverkan mellan flera anslutna församlingar inom Stockholms stad och län. 

Besöksadress: Kyrkans Familjerådgivning Stockholm 
Södermannagatan 5 
116 23 STOCKHOLM
T-bana Medborgarplatsen

Förfrågningar och tidstidsbokning: 08-615 11 70

Läs mer på svenska kyrkans webb för Familjerådgivningen 
(ny sida)

Boka samtal eller själavård

Församlingens präster och diakoner har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i sorg. Det finns alltid möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Ring eller mejlar någon av dem, du hittar dem här och under sidan Medarbetare