Själavårdande samtal

Frågor kring personliga relationer, livets mening eller tron? Ibland behöver vi hjälp med att få ordning på tillvaron, sortera tankar och intryck. Diakoner och präster har tystnadsplikt i samband med självavårdssamtal.

I Skarpnäcks församling finns kostnadsfritt samtalsstöd. Ring församlingen för att boka samtal. När kyrkan är stängd kan du ringa 112 och be att få tala med Jourhavande präst.

Själen behöver också vård

Ett enskilt samtal med en diakon eller präst kallas för själavård – vård av själen. Det kan vara till hjälp när du i olika livssituationer behöver tala med en utomstående. Det som sägs i själavården stannar mellan dig och prästen/diakonen som har tystnadsplikt. För dig som vill finns även möjlighet till bikt hos en präst.

Här hittar du församlingens diakoner och präster som du kan kontakta 

Det finns någon som lyssnar
Det kan vara en trygghet att veta att det finns någon som är beredd att lyssna, som bryr sig och som tar dig på allvar. I församlingen finns möjlighet till olika typer av samtal, enskilt eller i grupp. Ibland finns även behovet av att vårda relationen till en annan närstående människa. Då kan kyrkans familjerådgivning vara ett alternativ.

Tystnadsplikt
Både präster och diakoner har tystnadsplikt, vilket innebär att det du säger till en präst eller diakon i enskilt samtal stannar mellan er.En präst kan du inte lösa från tystnadsplikten, eftersom den är absolut. Du kan lösa en diakon från tystnadsplikten, om du medger att det du sagt till diakonen i enskilt samtal får lämnas ut.

Avgifter 
Kyrklig verksamhet finansieras huvudsakligen av kyrkoavgiften, vilket innebär att vi kan erbjuda kostnadsfria eller subventionerade samtal för den enskilde. Enskilda samtal med diakon eller präst är alltid kostnadsfria.

Boka samtal eller själavård

Församlingens präster och diakoner har stor erfarenhet av att möta och stödja människor i sorg. Det finns alltid möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Ring eller mejlar någon av dem, du hittar dem här och under sidan Medarbetare