Kyrkofullmäktige

Här finns Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare i alfabetisk ordning. Här finns också information om sammanträden i Kyrkofullmäktige.

OM KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar. De förtroendevalda som sitter i Kyrkofullmäktige väljs av församlingens medlemmar i Svenska kyrkan genom Kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ledamöter till Kyrkorådet, som kan beskrivas som församlingens styrelse. Vill du få kontakt med Kyrkofullmäktige i Skarpnäcks församling kan du mejla ordförande Bo Olsson: bo.olsson4@svenskakyrkan.se 

SAMMANTRÄDEN
Kyrkofullmäktige har samanträde några gånger per år. Här hittar du aktuella datum, kallelsen innan sammanträdet och när protokollet är godkänt hittar du även dessa här.

  • 13 juni 2022 kl 19.00 i Hörsalen, Markuskyrkan: Bokslut för 2021. 
  • 27 november 2022: Kyrkoavgift 2023 samt verksamhetsplan och budget 2023.

Kyrkofullmäktige

    Kyrkofullmäktige, ersättare