Kyrko- och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, eller kyrkoavgift som det också kallas. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst.

SKILLNAD MELLAN KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT
Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. 

BEGRAVNINGSAVGIFT betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. Läs mer om begravningsavgiften på www.svenskakyrkan.se/medlem/begravningsavgiften

Avgiftssatsen för 2020 är 25 öre per intjänad hundralapp och det dras automatiskt via skatten. Läs mer på Skatteverket

KYRKOAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA
Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer ett aktivt arbete för ett bättre samhälle och en verksamhet som är ett stöd i människors vardag.  

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. I Skarpnäcks församling är församlingsavgiften 0,885 % av din inkomst före skatt.