Meny

Kyrko- och begravningsavgift

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, eller kyrkoavgift som det också kallas. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas    
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 •  ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta.
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
 •  tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

  Begravningsavgiften är obligatorisk

  Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Riksgenomsnittet för avgiften 2016 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten, i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Även 2015 var riksgenomsnittet 0,24 procent. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

  Vad går begravningsavgiften till?

  Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

  Enhetlig begravningsavgift från 2017

  Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Nivån på avgiften kommer att beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Först från och med 2017 kommer den nya avgiften att betalas och synas på skattesedeln.