Gudstjänst och andakt

Med hänsyn till det allvarliga läget i Stockholm kring Covid-19 har Skarpnäcks församling valt att inte kalla till gudstjänst med församling eller samla till andra aktiviteter, vare sig inomhus eller utomhus. Tillsammans kan vi göra en insats för att minska smittspridningen!

Inga gudstjänster firas med fysiskt närvarande församling tillsvidare, vare sig inomhus eller utomhus.

En gudstjänst är en ritual som kan ge tröst, hopp och mening till den som firar. I denna tid av pandemi måste församlingen hitta andra sätt att fylla det behovet eftersom vi inte får samlas. I Skarpnäcks församling firas en kort gudstjänst varje söndag, endast med de få i personalen som är i tjänst, där fokus är en bön för alla i församlingen. Här nedanför finns flera exempel på digitala alternativ för dig som vill vara del av en digital gudstjänst eller be via digitala kanaler. Som tur är hör Gud bön, oavsett var vi befinner oss - både då vi sitter ensamma hemma vid köksbordet och i en välfylld katedral. Gud hör alltid din bön.  

ENSKILD NATTVARD
Vill du få enskild nattvard bokar du den via bokningens telefontid

KLOCKRINGNING I MARKUSKYRKAN
Klockorna i Markuskyrkan fortsätter ringa varje söndag kl 11.00 i Markuskyrkan med hjälp att de fyra ringarlagen: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Klockringningen kallar till bön och inte att samlas till gudstjänst under den här perioden. Klockorna påminner oss om att vi alla är en församling som hör samman och att det bara är genom omsorg om medmänniskorna i församlingen som vi kan få samlas igen. 

BÖNEWEBBEN
Tänd ett digitalt ljus och skriv en bön på bönewebben

Digitala gudstjänster och andakter

Kanske kan gudstjänst i radio, tv eller via nätet vara ett alternativ nu när det finns hinder i vägen för det fysiskt gudstjänstfirandet. Här är några förslag.  
Morgonandakter i Sveriges Radio Hör senaste sändningen och tidigare här

Gudstjänster i Sveriges Radio Senast sända gudstjänsten här och hitta tidigare 

Gudstjänster i Sveriges Televison Se senaste sändningen och tidigare här

Svenska kyrkan i Umeå lägger ut tankar för dagen: En minut liv - varje dag. En grupp präster delar på uppgiften att säga något kort och angeläget. Se och hör dem här

Från Mariakapellet i kyrkokansliet i Uppsala sänds andakter direkt flera gånger i veckan via Facebook

HITTA FLER DIGITALA ANDAKTER OCH GUDSTJÄNSTER
Mobilappen Kyrkguiden för både iPhone och androidtelefoner är gratis och finns där appar kan laddas hem.  I appen Kyrkguiden finns ett kalendarium som det går att söka i. Sök med ordet digital och få en lista med alla digitala andakter och gudstjänster. För de flesta finns en kort info som berättar om det är en sändning på Facebook, på YouTube eller annan kanal på nätet.