Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst

I gudstjänsten stärker vi och utvecklar vår relation till Gud, till varandra och till oss sjäva. Gudstjänsterna är öppna för alla - sökande, tvivlande och troende.

Upprepning, gemenskap och mening

I gudstjänsten upprepar vi liknande ord och handlingar som människor har gjort under många år och över hela världen. Genom upprepningen skapar vi mening och gemenskap med varandra, med Gud och med de händelser i Bibeln som gudstjänsten handlar om.

Gudstjänstens skeenden

Upprepningen gör att vi kan känna igen oss i gudstjänsten, även om form och teman växlar. Det gör också att du som har erfarenhet från att fira gudsjänst i en annan kristen tradition (t ex ortodoxa eller katolska kyrkan) kan känna igen dig. En gudstjänst i Skärholmens församling består ofta av följande delar:

Samling

Vi samlas inför det som ska hända i gudstjänsten. Består ofta av psalm, och inledningsord som sammanfattar det viktigaste i gudstjänsten. 

Förlåtelse

Vi får lägga bort det som tynger oss och ta emot Guds förlåtelse. Består ofta av en gemensam bön om förlåtelse varpå prästen säger förlåtelsens ord och vi blir förlåtna.  

Ordet

Våra liv och Bibelns berättelser om Jesus (evangeliet) står i centrum. Vi får ta emot dagens evangelium och genom predikan inspireras att leva med Jesus. Består av läsningar ur Bibeln, psalmsång, predikan och kollekt. Under ordet är alla barn välkomna att delta i söndagsskolan.

Bön

Genom bönen får vi lyfta fram våra medmänniskor, vår värld och oss själva till Gud.Vi tänder ljus, och ber för medlemmar i vår församling som döpts, och gift sig. Vi ber också för våra nya medlemmar och för dem som genom döden lämnat oss. Vi bär fram bönboken (som finns i Skärholmens kyrka) till altaret, på så vis ställer vi oss vid de bedjandes sida. Därefter ber vi för kyrkan, världen och för människor. 

Måltiden (nattvard)

Vi får genom bröd och vin ta emot Kristus och bli i gemenskap med honom och andra kristna. Måltiden börjar med att söndagsskolan kommer tillbaka med nattvarden. Centrum i måltiden är berättelsen om den första nattvarden och när vi tar emot bröd och vin.    

Sändning

Vi tackar för gudstjänsten och sänds med hjälp av välsignelse och psalmsång ut i vardagen.